BelBoek Betaalsystemen

BelBoek-betaalmogelijkheden voor cli๋nten ZONDER een Neder- landse bank- of girorekening:

1. Credit card betaling*
- U kunt uw credit card-maatschappij, -nummer en vervaldatum per email, per fax (00-31-294-415183), per brief (postbus 5347-1380 GH Weesp NL) of bij uw inschrijving aan de balie aan ons doorgeven.

*Gezien de - nog - kostbare autorisatie-procedures bij het gebruik van credit cards in situaties waar de kaart niet fysiek kan worden getoond, zijn wij genoodzaakt hiervoor f 5,- per transactie beneden de f 50,- te berekenen.

2. Cheque
- U kunt een (euro)cheque voor het factuurbedrag + eventuele bankkosten zenden naar onze postbus 5347-1380 GH Weesp NL.

3. Overboeking naar onze bank
- U kunt het factuurbedrag + bankkosten (f. 20,-) overboeken op onze ondervermelde bankrekening: 45.61.98.954